Trao đổi

Tên đầy đủ của sàn giao dịch phi tập trung là Sàn giao dịch phi tập trung, viết tắt là DEX, dùng để chỉ các sàn giao dịch được xây dựng trên các blockchain mã nguồn mở, chẳng hạn như Uniswap, Pancakeswap, v.v. Sàn giao dịch tập trung truyền thống (CEX) được triển khai trên máy chủ riêng, trong khi DEX được triển khai trên blockchain công khai, chỉ yêu cầu một ví để giao dịch. So với CEX, DEX có ưu điểm là không yêu cầu KYC, kiểm tra chuỗi thông tin giao dịch và kiểm soát tài sản của người dùng. Ngoài ra, thu nhập phí DEX thường được phân bổ cho các nhà tạo lập thị trường, điều này hoàn toàn khác với CEX. Bị giới hạn bởi hiệu suất của chuỗi công khai, chi phí giao dịch của một số DEX cao hơn nhiều so với CEX và vẫn còn nhiều khả năng để cải thiện.
# Trao đổi 24H Số tiền 24H % Số lượng đôi Thời gian thành lập