Giá trị thị trường toàn cầu

-
-

Doanh thu toàn cầu

-
-

Thăng trầm toàn cầu(7D)

-
-

Bộ sưu tập toàn cầu

Tiền điện tử -
Trao đổi -
Chuỗi thông minh Binance là một chuỗi công cộng mở phi tập trung do Binance đưa ra, tên đầy đủ của nó là chuỗi thông minh Binance, gọi tắt là BSC. BSC và mạng Ethereum sử dụng cùng một EVM, vì vậy nó có thể tương thích tốt với DAPP sinh thái Ethereum và giảm chi phí phát triển. Với sự may mắn của Binance Exchange, Binance Smart Chain có thể cạnh tranh với Ethereum về khối lượng khóa và khối lượng giao dịch. hệ sinh thái đã vượt quá 100.
# Tên Giá 24H % 7D % 24H Số tiền Vốn hóa thị trường Lượng cung lưu hành 7 ngày qua

Vốn hóa thị trường:-

Cập nhật thời gian:-