Giá trị thị trường toàn cầu

-
-

Doanh thu toàn cầu

-
-

Thăng trầm toàn cầu(7D)

-
-

Bộ sưu tập toàn cầu

Tiền điện tử -
Trao đổi -
Polkadot là một thỏa thuận xuyên chuỗi giữa các mạng blockchain khác nhau, nhằm mục đích trở thành cơ sở hạ tầng mạng blockchain thế hệ tiếp theo. Polkadot được tạo bởi nền tảng web3 vào năm 2016. Tổng số dự án trong hệ sinh thái vượt quá 325, bao gồm cơ sở hạ tầng, stablecoin, trò chơi, DeFi, công cụ, DAPP, v.v. và hiện đã trở thành dự án thứ hai chỉ sau hệ sinh thái Ethereum. Hệ sinh thái blockchain lớn.
# Tên Giá 24H % 7D % 24H Số tiền Vốn hóa thị trường Lượng cung lưu hành 7 ngày qua

Vốn hóa thị trường:-

Cập nhật thời gian:-