Giá trị thị trường toàn cầu

-
-

Doanh thu toàn cầu

-
-

Thăng trầm toàn cầu(7D)

-
-

Bộ sưu tập toàn cầu

Tiền điện tử -
Trao đổi -
NFT, tên đầy đủ của mã thông báo không thể thay thế, là mã thông báo không thể thay thế. Hiện tại, hầu hết các loại tiền điện tử đều là các mã thông báo đồng nhất. Đồng nhất hóa có nghĩa là các mã thông báo có thể hoán đổi cho nhau. Ví dụ: Bitcoin và Ethereum là các mã thông báo đồng nhất. Nói cách khác, bạn không có sự khác biệt giữa Bitcoin trong tay và Bitcoin trong tay người khác, và chúng có thể được trao đổi một cách tự do. Các mã thông báo NFT thì ngược lại. NFT trong tay bạn không giống với NFT trong tay người khác. Mỗi NFT là duy nhất và không thể phân chia và có thể hoán đổi cho nhau. Vì tính năng này của NFT, nó thường được sử dụng trong nghệ thuật kỹ thuật số, đồ sưu tầm, đạo cụ trò chơi và các lĩnh vực khác.
# Tên Giá 24H % 7D % 24H Số tiền Vốn hóa thị trường Lượng cung lưu hành 7 ngày qua

Vốn hóa thị trường:-

Cập nhật thời gian:-